Contra les ingerències, solidaritat amb Cuba i la seva Revolució, 24 juliol 12:00 h. Plaça Sant Jaume de Barcelona

Contra les ingerències, solidaritat amb Cuba i la seva Revolució, 24 juliol 12:00 h. Plaça Sant Jaume de Barcelona

Contra les ingerències, solidaritat amb Cuba i la seva Revolució
La plataforma de solidaritat Defensem Cuba de Catalunya, convoca el proper dissabte 24 de juliol a les 12 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona a la ciutadania de Catalunya a manifestar el seu rebuig a la campanya d’assetjament que Cuba viu de forma permanent orquestrada pels governs dels Estats Units i l’actuació terrorista d’organitzacions de la ultradreta de Miami contra la seva sobirania i independència, per enderrocar el govern del què el poble cubà s’ha dotat.

La desestabilització del país es crea i finança des dels Estats Units, amb milions de dòlars dedicats a fabricar la dissidència interna i externa, dirigir-la, organitzar-la i usar-la per tal d’enderrocar el Govern legítim de la República i posar fi a la Revolució com a pas previ a la liquidació i submissió de la nació cubana, mostrant així les seves ambicions annexionistes.

La política del bloqueig econòmic, comercial i financer és la cara més visible i duradora de l’agressió contra Cuba; a això cal sumar desenes d’actes terroristes, invasions mercenàries, i la creació des de les xarxes i monopolis de comunicació de matrius d’opinió i mentides fake news encaminat tot a induir i justificar el que es coneix com a cop “tou”.

Mentre les corporacions de comunicació magnifiquen mostres de descontentament molt limitades, i donen altaveu a suposats dissidents i artistes que no representen a ningú, oculten a les desenes de milers de cubans i cubanes que estan sortint als carrers a defensar les conquestes de la seva revolució.

El poble de Catalunya no serem còmplices d’intervencionismes, ingerències i agressions contra estats sobirans, per això tots i totes estarem el dissabte 24 de juliol a les 12:00 ha la plaça de Sant Jaume alçant les nostres veus solidàries amb el digne i revolucionari poble cubà. Cuba no està sola A Cuba es respecta Cuba és lliure i sobirana Cuba salva vides Barcelona 20 de juliol 2021

Cuba no està sola
A Cuba es respecta
Cuba és lliure i sobirana
Cuba salva vides

Barcelona, 20 de juliol 2021

Contra las injerencias, solidaridad con Cuba y su Revolución
La plataforma de solidaridad Defensem Cuba de Catalunya, convoca el próximo sábado 24 de julio a les 12 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona a la ciudadanía de Catalunya a manifestar su rechazo a la campaña de acoso que Cuba vive de forma permanente orquestada por los gobiernos de los Estados Unidos y la actuación terrorista de organizaciones de la ultraderecha de Miami contra su soberanía e independencia, para derrocar al gobierno del que el pueblo cubano se ha dotado.

La desestabilización del país se crea y financia desde los Estados Unidos, con millones de dólares dedicados a fabricar la disidencia interna y externa, dirigirla, organizarla y usarla con el fin de derrocar al Gobierno legítimo de la República y acabar con la Revolución como paso previo a la liquidación y sometimiento de la nación cubana, mostrando así sus ambiciones anexionistas.

La política del bloqueo económico, comercial y Financiero es la cara más visible y duradera de la agresión contra Cuba; a ello hay que sumar decenas de actos terroristas, invasiones mercenarias, y la creación desde las redes y monopolios de comunicación de matrices de opinión y fake news encaminado todo a inducir y justificar lo que se conoce como golpe “blando”.

Mientras las corporaciones de comunicación magnifican muestras de descontento muy limitadas, y dan altavoz a supuestos disidentes y artistas que no representan a nadie, ocultan a las decenas de miles de cubanos y cubanas que están saliendo a las calles a defender las conquistas de su revolución.

El pueblo de Catalunya no seremos cómplices de intervencionismos, injerencias y agresiones contra estados soberanos, por ello todos y todas estaremos el sábado 24 de julio a las 12:00 h en la plaza de Sant Jaume alzando nuestras voces solidarias con el digno y revolucionario pueblo cubano.

Cuba no está sola
A Cuba se respeta
Cuba es libre y soberana
Cuba salva vidas

Barcelona, 20 de julio 2021