A Cuba se respeta !  Suport a Cuba dilluns 15 de novembre a les 19:00 h

A Cuba se respeta ! Suport a Cuba dilluns 15 de novembre a les 19:00 h

Cuba es respecta! Aquest es el crit amb que Defensem Cuba, plataforma catalana de solidaritat amb Cuba, junt a d’altres moviments de l’estat i d’arreu del mon, convidem a la Solidaritat activa amb Cuba, en aquests greus moments, on un cop més l’imperialisme convoca i promou moviments desestabilitzadors i ingerencistes a Cuba pel proper 15 de novembre, en un nou atac a la seva sobirania, aprofitant el complicat moment econòmic que viu el país a causa de l’agreujament del bloqueig des de 2020 i de la pandèmia del Còvid-19.

Les persones demòcrates d’aquest país ens hem de continuar posicionant al costat dels pobles i de les decisions que han pres, i no permetre que interessos econòmics i geopolítics de l’imperialisme depredador facin patir i destrossin a pobles i nacions.

Tanmateix denunciem la inactivitat de les autoritats Locals, de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de la delegació de l’Estat Espanyol a Barcelona per l’incompliment dels tractats internacionals envers el Consolat cubà a Barcelona que ve patint des de fa 7 mesos un continu assetjament violent, ple de missatges d’odi i amenaces, per part d’un grupuscle de cubans residents a Catalunya amb el suport de personatges de la dreta catalana.

Us esperem a tots i totes el dilluns 15 de novembre a les 19:00 h per defensar aquests principis, davant el consolat de la República de Cuba a Barcelona, donant suport al consolat a Barcelona, al poble de Cuba, a la seva independència i al seu dret a decidir lliurement el seu futur sense ingerències.

Comunicat de Defensem Cuba i del MESC

Concentració de suport a Cuba davant consolat de Cuba a Barcelona
(Moviment Estatal de Solidaritat amb Cuba)

Cuba està sofrint un nou atac a la seva sobirania per part del govern dels EUA, amb l’amplificació propagandística dels grans mitjans de comunicació, a través d’una suposada “marxa pacífica pel canvi”, convocada per al 15 de novembre en diversos llocs de l’Illa.

És el guió d’una telenovel·la anunciada, amb un ampli equip d’actors dins i fora de Cuba, produïda des dels EUA i amb màrqueting i marxandatge a càrrec d’empreses i els mitjans de comunicació més importants del món.

No ens enganyem. Més enllà que la citada marxa hagi estat declarada il·legal per violar la Constitució del país, aprovada en 2019 amb el 86% del vot popular després d’un procés participatiu de 130 mil assemblees ciutadanes, no és, com es presenta, una mera “iniciativa ciutadana”.

És part de l’estratègia d’intel·ligència del govern dels EUA per a desestabilitzar Cuba, després d’haver provocat una greu situació de desproveïment i penúria econòmica al país, a través de 243 sancions afegides al bloqueig econòmic, financer i comercial que sofreix l’Illa des de fa 60 anys, i aprofitant l’absència d’ingressos per turisme en 20 mesos de pandèmia. No és casualitat la data de convocatòria, el 15 de novembre, dia en què el país obrirà les seves portes al turisme.

Sense aixecar una sola de les citades 243 mesures d’asfíxia, aprovades per Donald Trump, l’actual govern de Joe Biden pretén aprofitar la situació de vulnerabilitat econòmica i cansament de la població cubana, per a dur a terme un intent de “cop suau”, a l’estil de les “revolucions de color” aplicades en altres països. En el marc de la guerra de quarta generació, i després dels successos violents del passat 11 de Juliol, peons de Washington tracten ara de mobilitzar a uns certs grups de població enfront de les institucions cubanes, per a generar un quadre de desestabilització, violència i caos, i així presentar a Cuba com a “estat fallit” –expressió ja emprada pel president Biden- i legitimar una “intervenció humanitària”.

La citada marxa està secundada, de manera especialment important, pels grups de la ultradreta cubano-americana de Florida que, mesos enrere, ja van demanar una intervenció militar a l’Illa. El govern dels EUA, en el seu esquema de finançament de més de 20 milions anuals als “programes pro democràcia a Cuba”, acaba d’aprovar 6,6 milions més per a entitats que, des de diversos països, redirigeixen els seus fons cap a l’anomenada “dissidència” cubana i aquells que organitzen la citada marxa. El seu principal capitost, el dramaturg Yunior García, ha estat format, des de 2018, en programes per al “canvi de règim” finançats per les agències estatunidenques NED i USAID.

Des de Defensem Cuba i el MESC, denunciem aquest nou intent d’intervenció en la sobirania de Cuba, una fase més en la guerra econòmica i política del govern dels EUA contra l’Illa, amb l’objectiu de derrotar a la Revolució. Denunciem, així mateix, la violència en xarxes socials dels qui convoquen i secunden aquesta marxa titella.

Volem ressaltar, a més, l’exemple de Cuba, en les pitjors condicions d’asfíxia econòmica i falta de recursos, en l’enfrontament a la pandèmia de la COVID-19, tant en l’atenció a pacients com en la prevenció i immunització. Cuba és, avui, el país que presenta la major velocitat de vacunació del món, i el primer a vacunar massivament a menors, tot amb vacunes pròpies, creades pels seus laboratoris públics. També és exemplar la seva ajuda a altres pobles, a través de la brigada mèdica solidària “Henry Reeve”, reconeguda internacionalment.

D’altra banda, volem unir-nos a l’emigració cubana, principalment la que resideix als EUA que, malgrat el silenci mediàtic, s’està mobilitzant, des de fa mesos, per a demanar al president Joe Biden l’eliminació de les sancions i del bloqueig a l’Illa en compliment de les seves promeses electorals.

El 15 de novembre el poble cubà marxarà, sí. Però no per fer alliberar el país, sinò en defensa de la seva sobirania, la seva Revolució i les seves conquestes socials: reiniciant el curs escolar, reprenent el turisme, actualitzant el seu sistema econòmic i treballant per recuperar la normalitat enmig de la pandèmia i els efectes del bloqueig. És el que tracten de torpedinar els qui convoquen la citada marxa de la indignitat, actuant com a peons de l’imperialisme dels EUA, tractant de manipular la realitat del seu propi país i legitimant el bloqueig criminal i genocida, així com una hipotètica intervenció estrangera.

Fem una crida a la solidaritat activa amb Cuba. Expressem el nostre suport a l’Illa davant aquest intent de desestabilització per a la intervenció. A Cuba es respecta, com a poble i govern sobirans que són.

Fem, a més, una crida a la Comunitat Internacional, perquè continuï exigint l’eliminació del brutal bloqueig econòmic, comercial i financer dels EUA contra el poble cubà, tal com va fer l’Assemblea General de Nacions Unides, per 29a ocasió, el passat 23 de juny.

4 de novembre de 2021

¡Cuba se respeta! Éste es el grito con que Defensem Cuba, plataforma catalana de solidaridad con Cuba, junto a otros movimientos del estado y de todo el mundo, invitamos a la Solidaridad activa con Cuba, en estos graves momentos, donde una vez más el imperialismo convoca y promueve movimientos desestabilizadores e ingerencistas en Cuba para el próximo 15 de noviembre, en un nuevo ataque a su soberanía, aprovechando el complicado momento económico que vive el país debido al agravamiento del bloqueo desde 2020 y de la pandemia del Cóvido-19.

Las personas demócratas de este país debemos seguir posicionándonos al lado de los pueblos y de las decisiones que han tomado, y no permitir que intereses económicos y geopolíticos del imperialismo depredador hagan sufrir y destrocen a pueblos y naciones.

Asimismo, denunciamos la inactividad de las autoridades Locales, de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña y de la delegación del Estado Español en Barcelona por el incumplimiento de los tratados internacionales hacia el Consulado cubano en Barcelona que viene sufriendo desde hace 7 meses un continuo acoso violento, lleno de amenazas y mensajes de odio, por parte de un grupúsculo de cubanos residentes en Catalunya con el apoyo de personajes de la derecha catalana.

Os esperamos a todos y todas el lunes 15 de noviembre a las 19:00 h para defender estos principios, ante el consulado de la República de Cuba en Barcelona, apoyando al consulado en Barcelona, al pueblo de Cuba, a su independencia y a su derecho a decidir libremente su futuro sin injerencias.
Barcelona, 5 de noviembre de 2021

Comunicado de Defensem Cuba i del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba)

Cuba está sufriendo un nuevo ataque a su soberanía por parte del gobierno de EEUU, con la amplificación propagandística de los grandes medios de comunicación, a través de una supuesta “marcha pacífica por el cambio”, convocada para el 15 de noviembre en varios lugares de la Isla.

Es el guión de una telenovela anunciada, con un amplio equipo actoral dentro y fuera de Cuba, producida desde EEUU y con marketing y merchandising a cargo de empresas de comunicación y los más importantes medios de comunicación del mundo.

No nos engañemos. Más allá de que la citada marcha haya sido declarada ilegal por violar la Constitución del país, aprobada en 2019 con el 86% del voto popular tras un proceso participativo de 130 mil asambleas ciudadanas, no es, como se presenta, una mera “iniciativa ciudadana”.
Es parte de la estrategia de inteligencia del gobierno de EEUU para desestabilizar Cuba, tras haber provocado una grave situación de desabastecimiento y penuria económica en el país, a través de 243 sanciones añadidas al bloqueo económico, financiero y comercial que sufre la Isla desde hace 60 años, y aprovechando la ausencia de ingresos por turismo en 20 meses de pandemia. No es casualidad la fecha de convocatoria, el 15 de noviembre, día en que el país abrirá sus puertas al turismo.

Sin levantar una sola de las citadas 243 medidas de asfixia, aprobadas por Donald Trump, el actual gobierno de Joe Biden pretende aprovechar la situación de vulnerabilidad económica y cansancio de la población cubana, para llevar a cabo un intento de “golpe suave”, al estilo de las “revoluciones de color” aplicadas en otros países. En el marco de la guerra de cuarta generación, y tras los sucesos violentos del pasado 11 de Julio, peones de Washington tratan ahora de movilizar a ciertos grupos de población frente a las instituciones cubanas, para generar un cuadro de desestabilización, violencia y caos, y así presentar a Cuba como “estado fallido” –expresión ya empleada por el presidente Biden- y legitimar una “intervención humanitaria”.

La citada marcha está apoyada, de manera enfática, por los grupos de la ultraderecha cubanoamericana de la Florida que, meses atrás, ya pidieron una intervención militar en la Isla. El gobierno de EEUU, en su esquema de financiamiento de más de 20 millones anuales a los “programas pro democracia en Cuba”, acaba de aprobar 6,6 millones más para entidades que, desde varios países, triangulan sus fondos hacia la llamada “disidencia” cubana y quienes organizan la citada marcha. Su principal cabecilla, el dramaturgo Yunior García, ha sido formado, desde 2018, en programas para el “cambio de régimen” financiados por las agencias estadounidenses NED y USAID.

Desde Defensem Cuba y el MESC, denunciamos este nuevo intento de intervención en la soberanía de Cuba, una fase más en la guerra económica y política del gobierno de EEUU contra la Isla, con el objetivo de derrotar a la Revolución. Denunciamos, asimismo, la violencia en redes sociales de quienes convocan y apoyan dicha marcha títere.

Queremos resaltar, además, el ejemplo de Cuba, en las peores condiciones de asfixia económica y falta de recursos, en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, tanto en la atención a pacientes como en la prevención e inmunización. Cuba es, hoy, el país que presenta la mayor velocidad de vacunación del mundo, y el primero en vacunar masivamente a menores, todo con vacunas propias, creadas por sus laboratorios públicos. También es ejemplar su ayuda a otros pueblos, a través de la brigada médica solidaria “Henry Reeve”, reconocida internacionalmente.

Por otro lado, queremos unirnos a la emigración cubana, principalmente la que reside en EEUU que, a pesar del silencio mediático, se está movilizando, desde hace meses, para pedir al presidente Joe Biden la eliminación de las sanciones y del bloqueo a la Isla, en cumplimiento de sus promesas electorales.

El 15 de noviembre el pueblo cubano marchará, sí. Pero no para entregar el país, sino en defensa de su soberanía, su Revolución y sus conquistas sociales: reiniciando el curso escolar, retomando el turismo, actualizando su sistema económico y trabajando por recuperar la normalidad en medio de la pandemia y los efectos del bloqueo. Es lo que tratan de torpedear quienes convocan la citada marcha de la indignidad, actuando como peones del imperialismo de EEUU, tratando de manipular la realidad de su propio país y legitimando el bloqueo criminal y genocida y una hipotética intervención extranjera.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad activa con Cuba en todo el Estado español. Expresemos nuestro apoyo a la Isla ante este intento de desestabilización para la intervención. A Cuba se respeta, como pueblo y gobierno soberanos que son.

Hacemos, además, un llamamiento a la Comunidad Internacional, para que continúe exigiendo la eliminación del brutal bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra el pueblo cubano, tal como hizo la Asamblea General de Naciones Unidas, por 29ª ocasión, el pasado 23 de junio.

5 de noviembre de 2021