Quan es tracta de Cuba les lleis se les passen pel forro