INFORMACIÓ DEL CASAL D’ AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA SOBRE L’ASSETJAMENT AL CONSOLAT DE CUBA A BARCELONA