La Federació demana als ajuntaments que mantinguin les seves polítiques de cooperació