Comunicat de comdemna a l’enduriment del Bloqueig contra  Cuba

Comunicat de comdemna a l’enduriment del Bloqueig contra Cuba

DECLARACIÓ DEL CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA CONDEMNANT “LA
POLÍTICA CAP A CUBA “DE DONALD TRUMP DEL 16 DE JUNY DE 2017.


El poble cubà ha patit per més de 50 anys una política d’ingerències i agressions provinents de les diverses administracions dels Estats Units (EUA), la qual va ser reconeguda públicament per l’exmandatari Barack Obama el 17 de desembre de 2014, quan al costat del President cubà Raul Castro Ruz van donar a conèixer la decisió de restablir relacions diplomàtiques i iniciar un procés de normalització dels vincles bilaterals.

L’actual president nord-americà, Donald Trump, el 16 de juny d’enguany, en un discurs al teatre Manuel Artime a Miami, Florida, va exposar la política de la seva administració cap a Cuba, en la qual preveu revertir tot avenç aconseguit a partir de la Directiva Presidencial de “Normalització de les relacions entre els Estats Units i Cuba”, emesa pel president Obama el 14 d’octubre del 2016.

Donald Trump, en un discurs carregat de la mateixa retòrica d’odi que ha caracteritzat a anteriors administracions nord-americanes i envoltat de la minsa comunitat cubà-americana més radical de Miami, que va servir o enyora al règim dictatorial de Fulgencio Batista, ha informat de la recrudescència del Bloqueig , en vigor des de febrer de 1962, el qual és rebutjat tant per la majoria del poble nord-americà com pels cubà-americans residents en aquest país. En el seu discurs, Donald Trump va informar que es restringiran, encara més, les relacions comercials amb Cuba en determinades esferes on s’albiraven avenços; així com s’eliminaran algunes de les poques llicències que autoritzen a ciutadans nord-americans a viatjar a Cuba. Donald Trump afavoreix amb la seva postura la cultura de l’odi i el menyspreu, amb preferent inclinació cap a una posició agressiva, injerencista i hegemònica.

Aquesta conducta és contradictòria amb el reclam que realitza des de fa molts anys la comunitat internacional i la pròpia societat nord-americana, que advoquen per l’acostament pacífic entre els dos països i l’establiment d’acords de benefici mutu en diversos camps.

Cuba mai ha agredit el poble nord-americà ni al seu país, ni ha pres mesures que perjudiquin les possibles relacions entre els dos pobles; més aviat ha propiciat el diàleg amb l’única condició que s’estableixi sota el respecte mutu, la igualtat sobirana i la reciprocitat, que constitueixen principis irrenunciables del Dret Internacional.

Per l’anterior, la Plataforma de Solidaritat Defensem Cuba expressa el seu més profund rebuig a les paraules de Donald Trump i la seva política respecte a Cuba i incentiva que instàncies internacionals, al costat de la consciència mundial, expressin igualment un contundent rebuig, com a justa mostra de solidaritat amb el poble cubà.

Continuem exigint la fi del bloqueig econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units contra Cuba, la devolució del territori de la Base Naval de Guantánamo a Cuba, l’alliberament d’Ana Belén Montes presonera als EU d’A per prevenir el terrorisme d’aquest país contra Cuba, així com tot tipus d’ingerències sobre la decisió sobirana del poble de Cuba de triar el seu propi destí.

Badalona, 17 juny de 2017

 

DECLARACIÓN DEL CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA CONDENANDO “LA
POLITICA HACIA CUBA” DE DONALD TRUMP DEL 16 DE JUNIO DE 2017.

El pueblo cubano ha sufrido más de 50 años una política de injerencias y agresiones provenientes de las diversas administraciones de Estados Unidos (EUA), la cual fue reconocida públicamente por el exmandatario Barack Obama, el 17 de diciembre de 2014, cuando junto al Presiente cubano Raul Castro Ruz dieron a conocer la decisión de restablecer relaciones diplomáticas e iniciar un proceso de normalización de los vínculos bilaterales.
El actual presidente norteamericano, Donald Trump, el 16 de junio del presente año, en un discurso en el teatro Manuel Artime de Miami, Florida, expuso la política de su administración hacia Cuba, en la cual prevé revertir todo avance alcanzado a partir de la Directiva Presidencial de “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016.
Donald Trump, en un discurso cargado de la misma retórica de odio que ha caracterizado a anteriores administraciones norteamericanas y rodeado de la exigua comunidad cubano-americana más radical de Miami, que sirvió o añora al régimen dictatorial de Fulgencio Batista, informó del recrudecimiento del Bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, el cual es rechazado tanto por la mayoría del pueblo estadounidense como por los cubano-americanos residentes en ese país.
En su discurso, Donald Trump informó que se restringirán, aún más, las relaciones comerciales con Cuba en determinadas esferas donde se vislumbraban avances; así como se eliminarán algunas de las pocas licencias que autorizan a ciudadanos estadounidenses a viajar a Cuba.
Donald Trump favorece con su postura la cultura del odio y el desprecio, con preferente inclinación hacia una posición agresiva, injerencista y hegemónica.
Esta conducta es contradictoria con el reclamo que realiza desde hace muchos años la comunidad internacional y la propia sociedad estadounidense, quienes abogan por el acercamiento pacífico entre ambos países y el establecimiento de acuerdos de beneficio mutuo en diversos campos.
Cuba nunca ha agredido al pueblo estadounidense ni a su país, ni ha tomado medidas que perjudiquen las posibles relaciones entre ambos pueblos; más bien ha propiciado el diálogo con la única condición que se establezca bajo el respeto mutuo, la igualdad soberana y la reciprocidad, que constituyen principios irrenunciables del Derecho Internacional.
Por lo anterior, la Plataforma de Solidaridad Defensem Cuba expresa su más profundo rechazo a las palabras de Donald Trump y su política hacia Cuba e incentiva a que instancias internacionales, junto a la consciencia mundial, expresen igualmente un contundente rechazo, como justa muestra de solidaridad con el pueblo cubano.
Continuamos exigiendo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos contra Cuba, la devolución del territorio de la Base Naval de Guantánamo a Cuba, la liberación de Ana Belén Montes presa en EEUU por prevenir el terrorismo de ese país contra Cuba, así como todo tipo de injerencias sobre la decisión soberana del pueblo de Cuba de elegir su propio destino.

Badalona, 17 de junio de 2017