11 de Setembre de 2013, Salvador Allende, 40 anys en el record